Bilgi Güvenliği Politikamız

› Otomol’un ve müşterilerinin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,

› Otomol hizmetlerinin sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,

› Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde fiziki ve mantıksal güvenlik önlemleri almak,

› Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “Bilmesi Gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek,

› Virüs gibi zararlı kodlara ve Otomol dışından siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak,

› Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,

› Çalışanlarına bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,

› Yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuata uymak,

› Paydaşların da Otomol Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamak.

İlk günkü gibi.

Otomol
Mercedes-Benz Certified.

BMW

Otomol.
BMW Premium Selection.

Karşılaştırma listesi

Karşılaştırma yapmak için ilan eklenmelidir.
Karşılaştır

Son ilanlar